Móng gấu

Liên hệ: 0932.47.42.47

Móng gấu bạc

800,000 VNĐ /Cái

Móng gấu

Liên hệ: 0932.47.42.47

Móng gấu bọc Bạc

1,750,000 VNĐ /Cái

Móng gấu bọc Bạc

Liên hệ: 0932.47.42.47

Móng gấu bọc bạc

Liên hệ: 0932.47.42.47

Bông tai Ngà voi

350,000 VNĐ /Bộ

Còng Lông voi

450,000 VNĐ /Cái

Còng Lông voi

Liên hệ: 0932.47.42.47

Nhẫn Ngà voi

2,000,000 VNĐ /Cái

Nhẫn lông voi

470,000 VNĐ /Cái

Nhẫn lông voi

1,950,000 VNĐ /Cái

Nhẫn Ngà voi

1,600,000 VNĐ /Cái

Nhẫn Ngà voi

1,800,000 VNĐ /Cái

Nhẫn Ngà voi

1,600,000 VNĐ /Cái

Nhẫn Ngà voi

1,600,000 VNĐ /Cái

Nhẫn Ngà voi

1,400,000 VNĐ /Cái

Nhẫn Ngà voi

1,700,000 VNĐ /Cái

Thông tin liên hệ

  • Địa chỉ

   Buôn Ea Dung, xã Ea Nuôl, H.Buôn Đôn, Đắk Lắk, Việt Nam

  • Điện thoại

   0932.47.42.47

  • Email

   dacsantaynguyen.1986@gmail.com

  • Facebook

   https://www.facebook.com/dacsantaynguyen.eadungbuondon/

Đăng ký nhận ưu đãi