Sản phẩm nổi bật

Bò một nắng

550.000 VNĐ /Kg

Rau rừng

45.000 VNĐ /Kg

Tiêu xanh

110.000 VNĐ /Kg

Rượu Ama Kông - 500ml

350.000 VNĐ /Bình

Rượu cần Y Miên - 6L

150.000 VNĐ /Bình

Rược Ama Kông – 500ml

150.000 VNĐ /Bình

Cà phê Chồn 100% - 200gr

1.240.000 VNĐ /Hộp

Mật ong rừng

950.000 VNĐ /Lít

Phấn hoa đúng – 500gr

80.000 VNĐ /Hũ

Nghệ đen Mật ong - 200gr

85.000 VNĐ /Gói

Nghệ vàng Mật ong - 200gr

85.000 VNĐ /Gói

Viên Nghệ mật ong

70.000 VNĐ /Hũ

Túi thơm Cà phê

80.000 VNĐ /Bịch

Tiêu sọ

130.000 VNĐ /200gr

Tiêu đen

110.000 VNĐ /0.5Kg

Cà phê truyền thống

160.000 VNĐ /kg

Cà phê Robusta

130.000 VNĐ /Kg

Cà phê Mộc Robusta

130.000 VNĐ /Kg

Cà phê Moka

165.000 VNĐ /Kg

Cà phê Culi

145.000 VNĐ /kg

Ổ qua rừng

85.000 VNĐ /Kg

Hoa Dầm tan (hoa Rù rì)

250.000 VNĐ /Kg

Măng le tươi

50.000 VNĐ /Kg

Tiêu xanh

110.000 VNĐ /Kg

Ớt xiêm xanh

120.000 VNĐ /Kg

Bơ Booth

170.000 VNĐ /Kg

Rượu ống tre

140.000 VNĐ /Ống

Rược thuốc - 1 lít

220.000 VNĐ /Bình

Rượu Ama Kông - 500ml

350.000 VNĐ /Bình

Rượu cần Y Miên - 6L

150.000 VNĐ /Bình

Rượu cần Y Pao - 4L

140.000 VNĐ /Bình

Rượu cần Y Pao - 6L

160.000 VNĐ /Bình

Rượu cần Y Pao - 12L

290.000 VNĐ /Bình

Rược Ama Kông – 500ml

150.000 VNĐ /Bình

Thuốc Ama Kông

80.000 VNĐ /Kg

Xạ đen

90.000 VNĐ /0.5Kg

Lạc tiên

80.000 VNĐ /0.5Kg

Râu mèo

90.000 VNĐ /0.5Kg

Hoa Nở ngày đất

80.000 VNĐ /0.5Kg

An xoa

80.000 VNĐ /0.5Kg

Cà gai leo

80.000 VNĐ /0.5Kg

Thông tin liên hệ

  • Địa chỉ

   Buôn Ea Dung, xã Ea Nuôl, H.Buôn Đôn, Đắk Lắk, Việt Nam

  • Điện thoại

   0932.47.42.47

  • Email

   dacsantaynguyen.1986@gmail.com

  • Facebook

   https://www.facebook.com/dacsantaynguyen.eadungbuondon/

Đăng ký nhận ưu đãi