Rượu ống tre

190,000 VNĐ /Ống

Rượu cần Y Miên - 6L

300,000 VNĐ /Bình

Rược Ama Kông – 500ml

250,000 VNĐ /Bình

Thông tin liên hệ

  • Địa chỉ

   Buôn Ea Dung, xã Ea Nuôl, H.Buôn Đôn, Đắk Lắk, Việt Nam

  • Điện thoại

   0932.47.42.47

  • Email

   dacsantaynguyen.1986@gmail.com

  • Facebook

   https://www.facebook.com/dacsantaynguyen.eadungbuondon/

Đăng ký nhận ưu đãi