Rượu ống tre

160,000 VNĐ /Ống

Rược thuốc - 1 lít

220,000 VNĐ /Bình

Rượu Ama Kông - 500ml

350,000 VNĐ /Bình

Rượu cần Y Miên - 6L

200,000 VNĐ /Bình

Rượu cần Y Pao - 4L

140,000 VNĐ /Bình

Rượu cần Y Pao - 6L

180,000 VNĐ /Bình

Rượu cần Y Pao - 12L

290,000 VNĐ /Bình

Rược Ama Kông – 500ml

210,000 VNĐ /Bình

Thông tin liên hệ

  • Địa chỉ

   Buôn Ea Dung, xã Ea Nuôl, H.Buôn Đôn, Đắk Lắk, Việt Nam

  • Điện thoại

   0932.47.42.47

  • Email

   dacsantaynguyen.1986@gmail.com

  • Facebook

   https://www.facebook.com/dacsantaynguyen.eadungbuondon/

Đăng ký nhận ưu đãi