Thuốc Ama Kông

80,000 VNĐ /Kg

Xạ đen

90,000 VNĐ /0.5Kg

Lạc tiên

80,000 VNĐ /0.5Kg

Râu mèo

90,000 VNĐ /0.5Kg

Hoa Nở ngày đất

80,000 VNĐ /0.5Kg

An xoa

80,000 VNĐ /0.5Kg

Cà gai leo

80,000 VNĐ /0.5Kg

Vông Nem – 300gr

65,000 VNĐ /Gói

Mã đề

80,000 VNĐ /0.5kg

Dây thìa canh

80,000 VNĐ /0.5Kg

Cỏ tranh

80,000 VNĐ /0.5Kg

Hạt dối rừng

470,000 VNĐ /100gr

Tinh bột nghệ - 500gr

290,000 VNĐ /Hũ

Mật nhân

60,000 VNĐ /0.5Kg

Bột sắn dây - 0.5kg

100,000 VNĐ /Hũ

Hoa hòe – 150gr

70,000 VNĐ /Hũ

Hạt Mắc Khén

230,000 VNĐ /0.5Kg

Thông tin liên hệ

  • Địa chỉ

   Buôn Ea Dung, xã Ea Nuôl, H.Buôn Đôn, Đắk Lắk, Việt Nam

  • Điện thoại

   0932.47.42.47

  • Email

   dacsantaynguyen.1986@gmail.com

  • Facebook

   https://www.facebook.com/dacsantaynguyen.eadungbuondon/

Đăng ký nhận ưu đãi