Tượng Phật bà Quan âm

9,500,000 VNĐ /Cái

Voi

580,000 VNĐ /Con

Voi

750,000 VNĐ /Con

Tam thế Phật

2,000,000 VNĐ /Bộ

Tượng Phật Di lặc

1,500,000 VNĐ /Cái

Tượng Phật bà Quan âm

4,500,000 VNĐ /Cái

Tượng Đạt ma

6,500,000 VNĐ /Cái

Tượng Tam đa

650,000 VNĐ /Bộ

Tượng Phật bà Quan âm

1,200,000 VNĐ /Cái

Phật tổ

2,200,000 VNĐ /Cái

Tay sen

450,000 VNĐ /Cái

Tượng ông Thọ

15,000,000 VNĐ /Cái

Tượng Phật Di lặc

3,900,000 VNĐ /Cái

Tượng Phật bà Quan Âm

8,800,000 VNĐ /Cái

Trâu gỗ Căm xe

3,850,000 VNĐ /Cặp

Tượng Tam đa

9,500,000 VNĐ /Bộ

Tượng Tam đa

1,250,000 VNĐ /Bộ

Tượng Phật di lặc

3,900,000 VNĐ /Cái

Thông tin liên hệ

  • Địa chỉ

   Buôn Ea Dung, xã Ea Nuôl, H.Buôn Đôn, Đắk Lắk, Việt Nam

  • Điện thoại

   0932.47.42.47

  • Email

   dacsantaynguyen.1986@gmail.com

  • Facebook

   https://www.facebook.com/dacsantaynguyen.eadungbuondon/

Đăng ký nhận ưu đãi