Phật Di lặc để xe ôtô

590,000 VNĐ /Cái

Tượng Phật Di lặc

11,000,000 VNĐ /Cái

Mã đáo thành công

18,000,000 VNĐ /Cái

Nghê béo

4,500,000 VNĐ /Cái

Tượng Quan công

9,500,000 VNĐ /Cái

Tượng Phật bà Quan âm

9,500,000 VNĐ /Cái

Tượng Phật bà Quan âm

8,000,000 VNĐ /Cái

Tượng Phật bà Quan âm

8,000,000 VNĐ /Cái

Tượng Quan công

12,000,000 VNĐ /Cái

Tượng Phật bà Quan âm

3,900,000 VNĐ /Cái

Thiềm thừ

1,500,000 VNĐ /Con

Hạc

3,150,000 VNĐ /Cặp

Trâu

1,850,000 VNĐ /Con

Thông tin liên hệ

  • Địa chỉ

   Buôn Ea Dung, xã Ea Nuôl, H.Buôn Đôn, Đắk Lắk, Việt Nam

  • Điện thoại

   0932.47.42.47

  • Email

   dacsantaynguyen.1986@gmail.com

  • Facebook

   https://www.facebook.com/dacsantaynguyen.eadungbuondon/

Đăng ký nhận ưu đãi