Gà Trống, Mái

780,000 VNĐ /Cặp

Đèn

740,000 VNĐ /Cặp

Bình đựng Trà

175,000 VNĐ /Cái

Bình đựng Trà

350,000 VNĐ /Cái

Lục bình (bộ 3 bình)

7,500,000 VNĐ /Bộ

Tam thế Phật

2,000,000 VNĐ /Bộ

Bầu hồ lô

225,000 VNĐ /Cái

Tượng Phật Di lặc

1,500,000 VNĐ /Cái

Lục bình eo

270,000 VNĐ /Cái

Lục bình

1,700,000 VNĐ /Cặp

Tượng Phật bà Quan âm

4,500,000 VNĐ /Cái

Cô gái Áo dài

500,000 VNĐ /Bộ

Tượng Đạt ma

6,500,000 VNĐ /Cái

Tượng Tam đa

650,000 VNĐ /Bộ

Đèn

1,850,000 VNĐ /Cặp

Bình cắm nhang

1,500,000 VNĐ /Cái

Bình cắm nhang

1,500,000 VNĐ /Cái

Tượng Phật bà Quan âm

1,200,000 VNĐ /Cái

Thông tin liên hệ

  • Địa chỉ

   Buôn Ea Dung, xã Ea Nuôl, H.Buôn Đôn, Đắk Lắk, Việt Nam

  • Điện thoại

   0932.47.42.47

  • Email

   dacsantaynguyen.1986@gmail.com

  • Facebook

   https://www.facebook.com/dacsantaynguyen.eadungbuondon/

Đăng ký nhận ưu đãi