Lục bình (Bộ 5 bình)

6,500,000 VNĐ /Bộ

Lục bình (Bộ 5 bình)

6,500,000 VNĐ /Bộ

3 Con khỉ

350,000 VNĐ /Bộ

Tượng ông Thọ

18,000,000 VNĐ /Cái

Thông tin liên hệ

  • Địa chỉ

   Buôn Ea Dung, xã Ea Nuôl, H.Buôn Đôn, Đắk Lắk, Việt Nam

  • Điện thoại

   0932.47.42.47

  • Email

   dacsantaynguyen.1986@gmail.com

  • Facebook

   https://www.facebook.com/dacsantaynguyen.eadungbuondon/

Đăng ký nhận ưu đãi