Tháp

2,650,000 VNĐ /Cặp

Tượng Tam đa

9,500,000 VNĐ /Bộ

Tượng Tam đa

1,250,000 VNĐ /Bộ

Tượng Phật di lặc

3,900,000 VNĐ /Cái

Tượng Phật di lặc

9,500,000 VNĐ /Cái

Tượng Phật di lặc bay

15,500,000 VNĐ /Cái

Tượng Phật di lặc

12,000,000 VNĐ /Cái

Tượng Phật di lặc

12,000,000 VNĐ /Cái

Tượng Phật di lặc

9,500,000 VNĐ /Cái

Lục bình

3,200,000 VNĐ /Cặp

Nhà rông

250,000 VNĐ /Cái

Lục bình

2,300,000 VNĐ /Cặp

Nghê béo

13,000,000 VNĐ /Cái

Hạc

2,250,000 VNĐ /Bộ

1,050,000 VNĐ /Con

Đồng hồ

30,000,000 VNĐ /Cái

Đèn

5,500,000 VNĐ /Bộ

Bộ đồ thờ

7,900,000 VNĐ /Bộ

Thông tin liên hệ

  • Địa chỉ

   Buôn Ea Dung, xã Ea Nuôl, H.Buôn Đôn, Đắk Lắk, Việt Nam

  • Điện thoại

   0932.47.42.47

  • Email

   dacsantaynguyen.1986@gmail.com

  • Facebook

   https://www.facebook.com/dacsantaynguyen.eadungbuondon/

Đăng ký nhận ưu đãi